Vispārīgi noteikumi

Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces pa e-pastu. veikalā.

Pārdevēji patur tiesības jebkurā laikā mainīt dizainu, grozīt noteikumus ar papildinājumiem, ievērojot likumdošanas prasības. Pircējs tiek informēts pa e-pastu. veikala vietne. Kad pircējs pērk e-pastu Veikalā tiek piemēroti pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi.

Pērciet e-pastu veikalam ir tiesības:

darbspējīgas fiziskas personas, t.i., pilngadību sasniegušas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;

nepilngadīgas personas vecumā no 14 līdz 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;

juridiskas personas;

visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.

Apstiprinot noteikumus, pārdevējs arī garantē, ka, pamatojoties uz noteikumu 1.3. punktu, Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. veikalā.

Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs nosūtījis e-pastu pēc preču groza izveidošanas veikalā, piegādes adreses norādīšanas, apmaksas veida izvēles un iepazīšanās ar Pārdevēja noteikumiem, nospiediet pogu "Apstiprināt pasūtījumu" (skat. 5. punktu "Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi") .

Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek glabāts elektroniski. veikalā.